Luotettava yhteistyökumppani

Adamans erottautuu kilpailijoistaan laajalla palvelutarjonnalla, erinomaisella palvelukulttuurilla, tuotteiden käyttöympäristön tuntemuksella sekä ymmärtämällä asiakkaiden tarpeet.

Yrityksemme henkilökunta on koulutettua ja ammattitaitoista. Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti toimeksiantoihimme liittyviin jatko- ja täydennyskoulutuksiin.

Työmaan
johtopalvelut

Projektiemme tehokas läpivienti perustuu asiakkaan tarpeista lähtevään toimintamalliin. Toteutamme hankkeet asiakkaan määrittämien turvallisuus-, aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Olemme asiakkaan kumppani ja toteutamme hankkeet avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Teräsrakenne­valvonta

Teräsrakennevalvojamme varmistavat teräsrakenteiden rakennusaikaisen valmistuksen laadun, dokumentoinnin ja tekniset yksityiskohdat asiantuntemuksella asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Henkilöstöllämme on laaja-alainen asiantuntemus suurten teräsrakenteiden valmistuksen valvonnasta.

Asennusvalvonta

Asennusvalvojamme varmistavat asennuksen laadun, aikataulun, dokumentoinnin ja tekniset yksityiskohdat. Asennusvalvojamme toimivat asiakkaan edustajana ja varmistavat asennuksien toteutuksen tilaajan vaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti.

Asennusvalvontapalvelumme kattaa teräskokoonpanojen asennustyön sekä sähkö- ja automaatioasennusten rakennusaikaisen valvonnan.

Mekaaniset asennukset

Suoritamme teräskokoonpanojen asennustyön, teräsrakenteiden pystytyksen sekä mekaaniset koneasennukset

Asentajamme omaavat vankan kokemuksen haastavista teollisuuden koneiden ja laitteiden asennuksista. Ammattitaitoinen ja moniosaava henkilökunta suorittaa asennukset nopeasti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Suoritamme koneistojen asennustyöt sekä mittaustekniset työt nykyaikaisilla linjausjärjestelmillä. Mittaustulosten dokumentointi sekä raportointi asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Sähkö ja automaatio

Tarjoamme laadukkaat sähkö- ja automaatiopalvelut niin yksityisille asiakkaille kuin teollisuuteen. Teemme asiantuntevat sähköurakoinnit, teollisuussähköistykset, rakennussähkötyöt sekä sähkölaitteistojen huolto- ja korjaustyöt. Monipuolinen kokemuksemme teollisuuden eri osa-alueilta mahdollistaa toimintamme vaihtelevissa teollisuusympäristöissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tarjoamme sähkö- ja automaatiojärjestelmien kokonaisvaltaisia toimituksia suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon.

Käytönjohtopalvelumme tarjoaa asiakkaan käyttöön koulutetun, ammattitaitoisen ja pätevöityneen sähköalan ammattilaisen, joka huolehtii ja valvoo sähkölaitteistosi turvallisuudesta sekä säädösten noudattamisesta.

Nosturi­tarkastukset

Suoritamme teollisuuden nostolaitteiden määräaikaistarkastukset kaikkien valmistajien nostolaitteisiin. Nostolaitetarkastajillamme on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä nostolaitetarkastajan henkilösertifiointi. Tarkastajamme varmistavat nostolaitteiden turvallisuuden sekä käyttövarmuuden. Nostolaitetarkastusten lisäksi tarjoamme nostolaitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluita.

Yhteistyö

Laajan kumppaniverkostomme avulla voimme tarjota teräsrakenteet, kevytrakenteet osakokoonpanot ja komponentit pintakäsiteltyinä, kustannustehokkaasti asiakkaan laatuvaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa käytämme lisäresursseja ja erikoisosaamista laajasta kansainvälisestä alihankkijaverkostostamme. Kehitämme ja ideoimme mielellämme uusia, asiakasta hyödyttäviä teknisiä ratkaisuja.

Projektikonsultointi

Edellytykset projektin onnistuneelle läpiviennille luodaan
projektin valmisteluvaiheessa. Osallistumme projektin
esisuunnitteluvaiheeseen ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa
vaatimukset projektin eri osa-alueille: laajuusmäärittely,
aikataulun luominen, budjetin laadinta, laatuvaatimukset,
riskikartoitus ja resurssisuunnitelma.
Käytännön kokemuksen ansiosta pystymme luomaan
takaisinkytkennän toteutusvaiheesta valmisteluvaiheeseen, ja
siten ottamaan huomioon toteutusvaiheen haasteet jo
valmisteluvaiheessa.